english
magyar
Zalske vinarke
Podjetje
Društvo Zalska vinska cesta
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava
Gostiteljsko in rokodelsko društvo Zalakanyar
Zalska fundacija CELODIN
Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga
Predstavitev zalskega vinorodnega območja
Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta "Krepitev tržnih možnosti vinarjev" št. SLO-HU-CRO/065/HU, ki se izvaja v okviru donacijske sheme Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Prenos spletne strani: 1016647
Zalska fundacija CELODIN

Zalska fundacija CELODIN 

Zalska fundacija CELODIN je bila ustanovljena leta 2001 in sicer kot madžarska partnerica mednarodne mreže Central European Local Deveropment Information Network. Slednja ima nevladne partnerje iz Madžarske, Transilvanije, Češke in Poljske. Zalska fundacija CELODIN v statistični regiji Zalaszentgróta je bila ustanovljena za pospeševanje delovanja tedaj že aktivnega Območnega inovativnega združenja ZalA-KAR. Glavna zadolžitev je razvoj območja in ruralnega okolja.

Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum tanulmányutja

 Cilji fundacije, opredeljeni v ustanovitvenem aktu je preko izobraževanja in partnerskih povezav zagotoviti pomoč pri realizaciji razvojnih programov lokalnih skupnosti, razvojnih programov mikroregij in regij ter nacionalnih razvojih programov, torej zagotoviti dostop do znanja, informacij in virov financiranja akterjem lokalnega razvoja.

 Hazatérés projekt

Segítünk! Társadalmi befogadást...

 Fundacija ima lastno pisarno ter potrebno infrastrukturo. Trenutno imamo tri redno zaposlene, katerim pomoč pri njihovem delu nudijo zunanji strokovnjaki.

Zalska fundacija CELODIN ima aktivno vlogo pri izdelavi območnih gospodarsko razvojnih programov in programov razvoja podeželja ter pri uresničevanju partnerskih projektov. 

  

 

Trenutne aktivnosti

1.Strokovno svetovanje, zagotavljanje sredstev, kar med drugim zajema posredovanje strokovnjakov, zagotavljanje informacij v zvezi z razpisi (EU, madžarski), pripravo razpisov in dokumentacije za prijavo na razpis, priprava projektov ter zagotavljanje pomoči organizacijam, ki sodelujejo in so zainteresirane v programih razvoja podeželja (lokalne skupnosti, nevladne organizacije, podjetniki)
2.Zagotavljanje informacij - aktivnosti v zvezi s tem se nanašajo na informacije o EU, o izdelkih in trgu, o drugih dogodkih, oceni stanja in potreb oziroma na izvedbo različnih dejavnosti. Poleg navedenega razpolagamo z dobro opremljeno knjižnico s področja enakih možnosti za ženske in menedžmenta.
LEADER csoport alakuló ülés
3.Organizacija, koordinacija, partnerske povezave - zajema vzpostavljanje lokalnih, županijskih, regionalnih in čezmejnih, kakor tudi podjetniških in poslovnih povezav.

 Cilji

Prispevati k ustanovitvi Regionalnega razvojnega Centra v Zalaszentgrótu
Vzpodbuditi delovanje zaposlitvenega pakta v ZalaszentgrótuKrepitev nevladne sfere na območni ravni in na ravni županije
Zagotavljati pomoč pri nastanitvi mladih v območju
Ohranjanje in razvoj delovanja pisarne

Projekt vezetői képzés 


Dosegljivost:
CELODIN Zalai Alapítvány
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
Naslov: 8790 Zalaszentgrót, Május 1 út 38.
Tel/Faks: 83/360-693
E-pošta: info@celodinzala.hu

Easyweb