english
magyar
Zalske vinarke
Podjetje
Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga
Predstavitev zalskega vinorodnega območja
Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta "Krepitev tržnih možnosti vinarjev" št. SLO-HU-CRO/065/HU, ki se izvaja v okviru donacijske sheme Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Prenos spletne strani: 1111814
Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga

Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga
Namen projekta


Namen projekta je krepitev konkurenčnosti in izboljšanje tržnega položaja podjetij, ki se v madžarsko-slovenskem obmejnem prostoru ukvarjajo s pridelavo vin

Namen projekta je vzpostavitev skupnega gospodarskega prostora, kjer bodo podjetniki – še posebej pa podjetnice – ki delujejo na področju turizma dobili priložnost za krepitev duhovnih in praktičnih kapacitet, za čezmejno predstavitev svojih vrednot in pomena ter zastopanje interesov. Spodbujanje pobud za povezovanje podjetnic s področja vinskega turizma, iskanje novih poslovnih priložnosti s pomočjo vzpostavljenih mrež ter prenosom strokovnega znanja in izkušenj, usposabljanja, delavnice, analiza stanja s področja podjetništva in strokovna ekskurzija. Zagotovitev družbenega in gospodarskega priznanja, krepitev prepoznavnosti s pomočjo konference in s sredstvi turističnega marketinga.

 Zalakarosi workshop

Rezultate projekta krepi tudi obstoječa spletna stran, priprava in promocija elektronskih nosilcev podatkov in skupnih publikacij. Z razširitvijo infrastrukture se ustvarjajo možnosti za vzpostavitev mreže za učenje na daljavo in elektronski prenos informacij za podjetja. 

Zalakarosi workshop
Društvo Zalska vinska cesta je javni zavod ki deluje že šest let in si je ves čas svojega obstoja prizadevalo za krepitev strokovnih znanj in prepoznavnosti podjetij. Vzdržujejo redne stike s članstvom in z vinskimi strokovnimi organizacijami, v svojo dejavnost želijo zajeti vsa sodobna spoznanja in razvojne zasnove s tega področja. Na območju je bilo ustanovljenih kar nekaj organizacij kjer so članice vinarke, ki želijo prav s pomočjo te organizacije dokazati svojo tržno konkurenčnost, koristnost in vitalnost. S svojo strokovnostjo in izkušnjami, s človeškimi viri in institucijami ter vinsko turističnim marketingom želimo spodbuditi razvoj ciljne skupine. S pomočjo že izvedenih in tekočih projektov ter povezovalnimi prizadevanji krepimo in spodbujamo pridelovalce Zalskega vinorodnega območja. S pričujočim projektom prispevamo k širitvi že obstoječe mreže in krepitvi tržnih priložnosti brez meja.

  

 

Ciljne skupine:


Podjetniki, podjetja, sodelavci interesnih in strokovnih organizacij v madžarsko-slovenskem obmejnem prostoru.

Cilji

 • Krepitev konkurenčnosti pridelovalcev s širitvijo strokovnega znanja in pridobivanjem izkušenj.
 • Dvig življenjske ravni podjetnikov s pomočjo širitve poslovnih mrež.
 • Dvig števila domačih in čezmejnih sodelovanj, zagotovitev prepoznavnosti.
 • S pomočjo skupnega marketinga krepitev tržnih priložnosti podjetij.
 • Razvoj komunikacijskih mrež s pomočjo vzpostavitve in razvijanja spletnih elektronskih podatkovnih baz.

Čezmejni učinki projekta
Bistveno izboljšanje položaj ciljnih skupin tako na slovenski kot na madžarski strani.

 • S krepitvijo tržne prisotnosti bo ciljna skupina prišla do višjega zaslužka, s tem pa do višje življenjske ravni
 • S krepitvijo strokovnih znanj in predavateljskih tehnik bo izboljšan njihov nastop, s tem pa okrepljena tudi konkurenčnost
 • Razširile se bodo poslovne in tržne možnosti, kar bo privedlo do novih oblik dvostranskega sodelovanja
 • Strokovna ekskurzija v interesu spoznavanja dobrih praks, delavnice ki bodo prispevale k dvigu kakovosti storitev
 • Z razvojem marketinških instrumentov bo boljša informiranost in prepoznavnost ciljne skupine
 • Z integracijo podjetnic se bodo okrepile poslovne priložnosti, zmanjšale se bodo razlike med spoloma, podjetnice bodo pridobile večji tržni delež. Krepitev skupnih vinsko-turističnih kapacitet bo dolgoročno prispevala tudi k ustvarjanju novih delovnih mest.
 • Projekt pomembno prispeva k razvoju čezmejne mreže sodelovanja med družinskimi in drugimi majhnimi podjetji ki se ukvarjajo z vinogradništvom in spremljajočimi dejavnostmi. Organizacija skupnih prireditev in vzpostavitev podatkovne baze bo privedlo do novih poslovnih priložnosti. V obeh regijah se bo okrepila izmenjava informacij in uporaba izkušenj dobrih praks, kar bo prav tako zagotovilo nove poslovne možnosti.
 • Ustvarjene bodo možnosti za uvedbo novih poti, kar bo ob uporabi strokovnih izkušenj prispevalo h krepitvi čezmejnih zasnov gospodarskega razvoja. Praktične izkušnje bo lahko uporabil tudi slovenski projektni partner.
 • S pomočjo instrumentov marketinga bo ustvarjena skupna celostna podoba podjetij območja kar bo privedlo do vzpostavitve temeljev skupne regije.
 • Na strokovno ekskurzijo bomo povabili strokovne organizacije in naše članstvo.

Workshop Zalakaroson

 

Easyweb